No Image

Tarczniki na storczykach

22 maja 2014 Marlena Kotarba 0

Wszystkie rozkazy powinny być wydawane głosem spokojnym, jak już mówiliśmy, w tym samym tonie. Rozkazy należy wymawiać wyraźnie, odpowiednio akcentując istotne zgłoski. Nie wolno krzyczeć […]