Układanie posokowca

Rola posokowca w łowiskach, szczególnie ze zwierzyną grubą, nie jest należycie doceniana i zrozumiana przez ogół myśliwych.
Zasadniczym zadaniem każdego psa myśliwskiego jest, w zależności od jego przeznaczenia, wyszukanie postrzałków zwierzyny drobnej oraz, co najważniejsze, wytropienie rannej zwierzyny. Ranna zwierzyna ze względów estetycznych, społecznych i utylitarnych powinna być zawsze odszukana. Ten bardzo istotny i podstawowy obowiązek, wynikający z ustawy łowieckiej, myśliwy może wykonać tylko przy użyciu wyszkolonego do tego celu psa. Jeśli pies myśliwski wspaniale szuka, wystawia czy wskazuje zwierzynę myśliwemu i wykonuje inne zadania zmierzające do zdobycia zwierzyny, ale nie umie odnajdywać postrzałków, to nie spełnia on roli, do jakiej jest przeznaczony i nie jest tym samym psem użytkowym w całym tego słowa znaczeniu. Psem użytkowym możemy nazwać tego psa, który umie bezbłędnie w różnych warunkach odnajdywać postrzałki czy wytropić ranną zwierzynę. Przygotowanie psa do tropienia jest podstawowym obowiązkiem myśliwego i wynika z jego własnych interesów i jego koła.