Roze ciete jak przedluzyc zywotnosc

Psy typu powściągliwego są łatwiejsze do szkolenia niż poprzednie, wymagają jednak bardzo rozważnego postępowania, ponieważ czasem okazują dużo nieufności do wychowawcy i łatwo się do niego zrażają. W wypadku niewłaściwego postępowania można doprowadzić do ich zniechęcenia się i wypowiedzenia posłuszeństwa. Psy typu zrównoważonego są łatwe do szkolenia. Mogą one sprawiać trudności tylko wychowawcom o małym doświadczeniu w układaniu psów. Nowe odruchy wyrabiają się u nich powoli i dlatego wyszkolenie ich trwa dłużej, ale raz wyuczone nawyki zachowują ‚trwale. Psy te mają zdolność dokładnego odróżniania i różnicowania zjawisk i bodźców, co ma szczególną wartość w pracy węchowej, oraz mają zazwyczaj równomiernie rozwinięte instynkty. Psy zrównoważone, podobnie jak typu pobudliwego, wymagają w szkoleniu również dużej cierpliwości, rozwagi i umiejętnego podejścia właściciela. Należy z nimi postępować bardzo ostrożnie, aby podczas szkolenia nie popełnić błędów, stosując na przykład zbyt ostre bodźce pobudzające (obroża kolczasta) w celu przyspieszenia wykonania rozkazu. Psy typu słabego (zmiennego) ze względu na zasadnicze wady systemu nerwowego nadmierną wrażliwość, lękliwość oraz zmienność odruchów w szkoleniu są najtrudniejsze i zazwyczaj nie rokują dużych nadziei. Odruchy warunkowe powstają u nich bardzo wolno i w dodatku nie są trwałe. Często również u psów tego typu obserwujemy wyraźną bojaźliwość. Psy typu słabego powinny być usunięte z hodowli.