Przywiązanie psa

Można również przy nauce pozostawania przywiązywać psa, zwłaszcza opornego, trudno poddającego się ćwiczeniu. Po każdym powrocie do psa chwalimy go i nagradzamy smakołykiem.
Pies nie może opuścić miejsca, w którym go pozostawiono, mimo zachodzących wokół niego zjawisk. Bieganie właściciela lub innych ludzi czy zwierząt nie może być powodem opuszczenia miejsca. Stopień opanowania ćwiczenia sprawdzamy przy użyciu pomocnika, który przywołuje psa z odległości około 50 kroków bądź też przebiega przed nim, hałasuje, wyrzuca jakiekolwiek przedmioty. W tym czasie obserwujemy psa z bliska i odpowiednimi rozkazami wpływamy na jego zachowanie. Gdyby pies przyszedł do nas, bierzemy go na smycz i rozkazujemy mu czołgać się na miejsce, gdzie był pozostawiony. Pies chętnie pozostaje na miejscu, nawet przez długi czas, jeśli pozostawimy przy nim jakikolwiek swój przedmiot. Jest to dla niego jakby pewnego rodzaju gwarancja, że wrócimy do niego. Jeśli ćwiczenie pozostawania zostanie opanowane przez psa do tego stopnia, że nie będzie opuszczał miejsca pozostawiony nawet bez żadnego przedmiotu, uczymy go pozostawania przez długi czas na miejscu w różnych warunkach terenowych.