Tag Archives: sosna schwerina wiethorst

Sosna schwerina wiethorst

Zaleca się prowadzenie kilku ćwiczeń na przemian, w sposób jak najbardziej interesujący i jak najmniej męczący zarówno psa, jak i właściciela. Nie można na przykład ćwiczyć bez przerwy wyłącznie siadania czy warowania, do czasu aż pies będzie wykonywał te ćwiczenia bez zarzutu, lecz przeciwnie zajęcia trzeba urozmaicić, przeplatając trudniejsze łatwiejszymi itp. W ten sposób przyspieszy się i skróci okres szkolenia, a przede wszystkim uprzyjemni psu każdą lekcję. Wynika stąd konieczność ustawicznego powtarzania poszczególnych fragmentów ćwiczeń, których będzie przybywało z każdą lekcją. W miarę postępów w nauce należy wymagać od psa coraz większej dokładności w wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Niektóre ćwiczenia są wzajemnie z sobą związane i od siebie zależne. Nie można na przykład uczyć psa chodzenia przy nodze bez smyczy, dopóki nie opanuje on dokładnie zachowania się na smyczy. Podobnie nie można uczyć szukania zguby, jeśli pies nie umie dokładnie aportować. W ogóle nie można zbyt szybko przechodzić do następnych zadań, jeśli poprzednie nie zostały dobrze opanowane przez psa.