Tag Archives: roze ciete jak przedluzyc zywotnosc

Roze ciete jak przedluzyc zywotnosc

Psy typu powściągliwego są łatwiejsze do szkolenia niż poprzednie, wymagają jednak bardzo rozważnego postępowania, ponieważ czasem okazują dużo nieufności do wychowawcy i łatwo się do niego zrażają. W wypadku niewłaściwego postępowania można doprowadzić do ich zniechęcenia się i wypowiedzenia posłuszeństwa. Psy typu zrównoważonego są łatwe do szkolenia. Mogą one sprawiać trudności tylko wychowawcom o małym doświadczeniu w układaniu psów. Nowe odruchy wyrabiają się u nich powoli i dlatego wyszkolenie ich trwa dłużej, ale raz wyuczone nawyki zachowują ‚trwale. Psy te mają zdolność dokładnego odróżniania i różnicowania zjawisk i bodźców, co ma szczególną wartość w pracy węchowej, oraz mają zazwyczaj równomiernie rozwinięte instynkty. Psy zrównoważone, podobnie jak typu pobudliwego, wymagają w szkoleniu również dużej cierpliwości, rozwagi i umiejętnego podejścia właściciela. Należy z nimi postępować bardzo ostrożnie, aby podczas szkolenia nie popełnić błędów, stosując na przykład zbyt ostre bodźce pobudzające (obroża kolczasta) w celu przyspieszenia wykonania rozkazu. Psy typu słabego (zmiennego) ze względu na zasadnicze wady systemu nerwowego nadmierną wrażliwość, lękliwość oraz zmienność odruchów w szkoleniu są najtrudniejsze i zazwyczaj nie rokują dużych nadziei. Odruchy warunkowe powstają u nich bardzo wolno i w dodatku nie są trwałe. Często również u psów tego typu obserwujemy wyraźną bojaźliwość. Psy typu słabego powinny być usunięte z hodowli.