Tag Archives: miłorząb dwuklapowy mariken

Miłorząb dwuklapowy mariken

Właściwa metoda polega na stosowaniu w poszczególnych ćwiczeniach w ściśle określony sposób nagrody i kary, czyli nagradzaniu za dobre wykonanie rozkazu i karaniu za złe. Wtedy jedne bodźce (przymusu) działają hamująco na psa, inne zaś (nagroda) służą do pobudzania i utrwalania czynności, której pies ma się nauczyć. Metoda szkolenia polegająca na połączeniu przymusu i zachęty, kary i nagrody, nazywa się metodą kontrastu. Metoda szkolenia i postępowania nie może być szablonowa, jednakowa dla wszystkich psów w każdej sytuacji. Wobec niektórych psów trzeba stosować metody łagodne, wobec innych tej samej rasy, a nawet pochodzących od tych samych rodziców, postępowanie powinno być twarde i nieustępliwe. Jak już wiemy, ze względu na charakter rozróżniamy cztery typy psów: pobudliwy, powściągliwy, zrównoważony (powolny) i słaby. Gdyby każdego psa można było zaliczyć do jednej z tych grup, to szkolenie byłoby rzeczą dość prostą i łatwą. W praktyce jednak nie zdarzają się, niestety, prawie nigdy psy o usposobieniu odpowiadającym ściśle teoretycznym cechom wyłącznie jednego typu. Zazwyczaj każdy pies ma cechy pośrednie pomiędzy jednym a drugim typem.