Tag Archives: jak ukorzenić tuje

Jak ukorzenić tuje

Aby dobrze i celowo wykorzystać okres dorastania szczenięcia, można, jak już wspomniałem, rozpocząć jego wychowywanie i wstępne szkolenie już w 3 miesiącu życia. Nie jest istotne, kiedy szczenię wychowujemy, a kiedy szkolimy, gdyż obydwie te czynności wzajemnie się zazębiają i zależne są zarówno od rasy psa, jak i jego rozwoju fizycznego i psychicznego. W przybliżeniu dla wyżła program ten mógłby być realizowany w sposób podany poniżej z tą uwagą, że niektóre tematy ćwiczeń, choć ujęte zostaną w programie w pewnym okresie życia psa, powinny być powtarzane przez pewien czas dopóty, dopóki szczenię ich nie opanuje. Pracę wychowawczo-szkoleniową rozpoczynamy między 2 a 3 miesiącem życia. W tym czasie szczenię:

 • oswajamy z domownikami, mieszkaniem i jego otoczeniem,
 • przyzwyczajamy do nazwy i czystości oraz do miejsca, obroży i smyczy,
 • uczymy przychodzenia do właściciela na zawołanie i wykonywanie polecenia „na miejsce”.
 • W 3—4 miesiącu życia szczenię uczymy:
 • zachowywania się przy nodze na smyczy,
 • przychodzenia do nogi na gwizdek i znak ręki,
 • stania i siadania na rozkaz oraz oswajamy stopniowo z ruchem ulicznym i różnymi pojazdami.
 • W 4—5 miesiącu życia szczenię uczymy:
 • zostawania w miejscu na rozkaz,
 • aportowania ulubionych przedmiotów i przynoszenia ich do właściciela,
 • warowania na rozkaz i znak ręki, szczekania na rozkaz,
 • zapoznajemy z terenem, śladami i zapachami zwierząt, zwłaszcza łownych,

W 5—6 miesiącu życia szczenię uczymy: wyszukiwania ukrytych przedmiotów najpierw w mieszkaniu, a później w polu na rozkaz „szukaj”, warowania na sygnał gwizdkiem i pozostawania w miejscu w różnych warunkach, w których nie widzi właściciela, zatrzymywania w biegu na rozkaz ,stój”, pokonywania małych przeszkód oraz przyzwyczajamy do trzasków, huków i strzałów.