Tag Archives: gnojowka z pokrzywy

Hairmastic opinie po angielsku

Aby z psem rozpocząć szkolenie do pracy w polu, aby w ogóle wyjść w pole i uczyć go szukania, wskazywania zwierzyny (stójki), zachowania się wobec zwierzyny przed i po strzale, a więc współpracy z myśliwym, musi on być opanowany przez myśliwego, tj. posłuszny i karny. W przeciwnym razie pies będzie postępował tak, jak nakazują mu jego instynkty, będzie używał swobody, a nie będzie się szkolił. Użycie linki i innych metod nie zastąpi posłuszeństwa i karności, może jedynie stanowić pomoc w szkoleniu. Szkolenie wstępne powinno przebiegać równolegle z wychowywaniem, które jest niejako częścią rozwoju psychicznego psa. Prowadzimy je w myśl metody „bawiąc się uczymy”. Oznacza to, że metodyka postępowania będzie bardzo łagodna, przyjacielska, a wymagania coraz lepszego i dokładniejszego wykonywania poleceń stawiać będziemy psu w miarę jego rozwoju. Lekcje powinny być krótkie, kilkuminutowe, ale prowadzone codziennie. Początkowo przeprowadzamy je w mieszkaniu, korytarzu, potem na podwórku i w terenie. Zazwyczaj myśliwy nabywa psa w lecie lub w jesieni. W tym wypadku cały okres zimy do kwietnia przyszłego roku powinien być poświęcony przerobieniu całego zakresu szkolenia wstępnego (o którym mowa jest w następnych rozdziałach) łącznie z przynoszeniem na rozkaz do myśliwego ulubionych przez psa przedmiotów. Dokładnym aportowaniem przystosowanym do potrzeb pracy w polu zajmiemy się później, gdy pies będzie starszy. Wiosnę należy poświęcić na doskonalenie posłuszeństwa i wyrabianie karności w polu oraz sprawdzanie i wyrabianie cech użytkowych.