Nauki psa

Kiedy pies szczeka na rozkaz „daj głos”, przystępujemy do zasadniczej nauki oszczekiwania, która ma nauczyć psa, aby: na widok skóry (makiety) zwierzyny płowej dawał głos, a następnie długo i wytrwale ją oszczekiwał; nie szarpał jej i nie odchodził od niej dopóki właściciel do niego nie dojdzie lub go nie odwoła. W czasie ćwiczeń uczymy psa oszczekiwania skóry sarny, jelenia, trzymanej w ręce, leżącej na ziemi, pociąganej po ziemi przez pomocnika, kota lub królika w klatce nakrytej skórą. Chodzi tylko o to, aby pies widząc skórę (makietę) oszczekiwał ją. Skórę trzymaną w ręce poruszamy, zataczamy nią koła, zachęcamy psa rozkazem „daj głos” lub innym znakiem do szczekania. Do ćwiczeń możemy użyć również pomocnika, który z ukrycia pociąga linką leżącą na ziemi lub zawieszoną nieco nad ziemią makietę zbliżoną kształtem jak najbardziej do sylwetki naturalnej. W tym czasie myśliwy trzymając psa na smyczy, zachęca go do szczekania rozkazem lub znakiem. Nie zezwalamy psu chwytać lub szarpać makiety rozkazem „fee” oraz pociągnięciem obrożą kolczastą.
Psy tępe do oszczekiwania możemy pobudzać, umieszczając kota lub nawet królika domowego w klatce, przykrytej skórą, umieszczonej w terenie pod drzewem lub w krzewach.