Instynkt psa podczas szkolenia

W czasie szkolenia instynkty psa zostają przytłumione i ustawione w określonym kierunku zadań pracy, ale pozostają w nim i w każdej chwili mogą ujawnić się z całą pierwotną siłą, do czego zresztą zmierza każdy pies, jeśli tylko myśliwy na to pozwoli. Wynika z tego, że każdy pies w początkowej fazie szkolenia i użytkowania musi być kierowany w sposób właściwy, odpowiedni do jego temperamentu. Im większą pasję ma pies, tym trudniej jest utrzymać go w karności. Na czym polega więc dobre kierowanie psem w czasie szkolenia i użytkowania go w polu? Można ogólnie określić, że polega ono na przestrzeganiu, aby pies nie odstępował od obowiązujących go reguł określonych regulaminami. Regulaminy te określają kierunek szkolenia i użytkowania go w polu.
Wiadomo, że dobre kierowanie psem w czasie szkolenia i użytkowania go w suchym polu ma istotne znaczenie dla wyrobienia u niego prawidłowych nawyków współpracy z myśliwym. Trzeba wiedzieć, że łatwiej jest psa zepsuć przez złe prowadzenie niż go wyszkolić. Należy pamiętać, że upał, zbyt silny wiatr, deszcze, suche, pyliste, twarde podłoże utrudniają psu pracę i dlatego w dni upalne należy robić przerwy w pracy, w czasie których poimy psa, w przeciwnym bowiem wypadku straci chęć do pracy i zdolność szukania zwierzyny. Najchętniej pies się szkoli i pracuje w dzień chłodny i wilgotny w terenie o wilgotnym podłożu. W czasie szkolenia i polowania, o ile to tylko możliwe, prowadzimy zawsze psa pod wiatr, aby w ten sposób skłaniać go do posługiwania się górnym wiatrem, oraz używamy ustalonych sygnałów w czasie dotychczasowego szkolenia.