Blog Archives

Linijka słońca dwg

Jego duże przywiązanie do wychowawcy, posłuszeństwo i karność pozwolą na całkowicie poprawne użytkowanie go do polowania nawet w wieku 10 miesięcy. Odwrotnie, pies trzymany w zamknięciu, nie obyty z otoczeniem-polem i jego zjawiskami, nie wychowywany prawidłowo będzie słabo rozwinięty psychicznie i fizycznie, i nawet po ukończeniu 1 roku nie będzie nadawał się do szkolenia w polu. Zachowanie jego w stosunku do zwierzyny będzie obojętne, a często nawet trwożliwe, gdy spotka się z nią w nieoczekiwanej sytuacji. Podsumowując, można stwierdzić, że wartość użytkowa psa zależy od:

  • dobrego wychowania i wstępnego szkolenia,
  • właściwości wrodzonych i nabytych psa,
  • odpowiednich uzdolnień właściciela, zasobu jego wiadomości teoretycznych i praktycznych oraz doświadczenia,
  • zastosowania właściwej metody szkolenia,
  • prawidłowego i umiejętnego prowadzenia psa w polu.