Grawerowanie laserem – przedmioty wyjątkowe

W niektórych przypadkach grawerunek laserowy jakiegoś symbolicznego przedmiotu takiego jak papierośnica lub karafka. Te przedmioty dosłownie muszę mieć nadzwyczajny wygląd i olśniewać pięknem. Dlatego właśnie grawerowanie laserowe nie powinno ograniczać się do jakiegoś wpisu. Powinna znajdować się obok niego jakaś dodatkowa symboliczna grafika przedstawiająca jakiś piękny most lub inną równie urodziwą budowlę. Rzecz jasna za grawerunek tego typu płaci się więcej, bo nanoszenie grawerunków laserem wymaga czasu. Chodzi tu o głowicę z laserem która pracuje pod obudową z tworzywa. Do naniesienia jakiegoś szkicu potrzebuje ona czasu i co najistotniejsze musi się to odbywać w kontrolowanych warunkach. Dlatego za te bardziej wyszukane grawerunki trzeba więcej zapłacić. Cena ta ma znaczenie, ale w jej przypadku nie chodzi o to, że Grawerowanie laserem jest zbyt skomplikowany tylko o to ile miejsca ma zająć. Z tej właśnie przyczyny obok napisu może znajdować się niemal każdy szkic i mieć niemal dowolną wielkość.