Amatorskie szkolenie psów w grupie

Prawie wszystkie oddziały Związku Kynologicznego w Polsce organizują każdego roku (wiosną i jesienią) trzymiesięczne kursy amatorskiego szkolenia psów. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu po 2-3 godziny dziennie w godzinach wolnych od pracy zawodowej. Kursy te są dostępne dla wszystkich amatorów posiadających psa, niezależnie od rasy, do jakiej zwierzę należy, i prowadzone są na różnych stopniach zaawansowania. Uczestnikami kursu szkolenia psów mogą być jedynie członkowie Związku Kynologicznego. Po skończonym kursie i pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymują dla swego wychowanka dyplom i plakietkę (na obrożę) z tytułem zależnym od stopnia wyszkolenia: „Pies Towarzyszący” I, II i III stopnia lub „Pies Obrończy” I, II i III stopnia. Uczestnicy kursu posiadający psy nierasowe i dlatego nie zarejestrowane w kartotece Związku po ukończonym kursie otrzymują takie same dokumenty z egzaminów, jak właściciele psów rasowych. Dla wyszkolonych psów rasowych oddziały Związku Kynołogicznego w Polsce Organizują konkursy i za
wody o. tytuł najlepiej wyszkolonej drużyny psów lub indywidualny tytuł najlepiej wyszkolonego psa. Nagrodami są: przechpdni puchar oddziałowy, dyplomy, medale i indywidualne nagrody. Zwycięskie psy i drużyny mogą brać udział w krajowych zawodach, z których wyłania się najlepsze psy do udziału w imprezach międzynarodowych.